Opptak til barnehage og SFO 2023/2024, og innskriving av elever 2023

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehage: 1. februar 2023.

Søknadsfrist for opptak til SFO (skolefritidsordning): 15. februar 2023.

Innskriving av elever 2023.

Opptak til barnehage

I Sør-Aurdal er det tre kommunale barnehager:

  • Reinli barnehage
  • Begnadalen barnehage
  • Hedalen naturbarnehage

Barn bosatt i kommunen som fyller ett år innen utgangen av august 2023, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i løpet av august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november, har etter søknad til hovedopptaket rett på plass i barnehage i løpet av den måneden de fyller ett år. Barnehageplassen beholdes frem til barnet begynner på skolen.

Mer informasjon om barnehage, vedtekter og elektronisk søknad på kommunens hjemmeside - barnehage. 

Søknadsfrist for hovedopptak til barnehageåret 2023/2024: 1. februar 2023


Opptak til SFO

Kommunen har tilbud om skolefritidsordning (SFO) ved:

  • Bagn skule, med en avdeling ved Begnadalen skole
  • Hedalen barne- og ungdomsskole

Plass i SFO tildeles for ett skoleår om gangen og det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Mer informasjon om SFO, vedtekter og elektronisk søknad på kommunens hjemmeside - skole - SFO.   

Søknadsfrist for opptak til SFO skoleåret 2023/2024: 15. februar 2023


Redusert foreldrebetaling

Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO. Mer informasjon om ordningene og elektronisk søknad på kommunens hjemmside - redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO.
 

Innskriving av elever 2023

Det blir innskriving av elever som skal starte i 1. klasse høsten 2023 etter følgende plan:

  • Bagn skule: onsdag 15. februar 2023 kl. 08.30
  • Hedalen barne- og ungdomsskole: onsdag 15. februar 2023 kl. 13.00