Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

For snarlig tiltredelse t.o.m. 31.07.19 har vi ledig vikariat i 40% stilling som pedagogisk leder i Hedalen Naturbarnehage.

Fra og med 1.mars 2019 har vi ledig nyopprettet 100 % fast stilling som kommunepsykolog.

Stillingen skal dekke nabokommunene Sør-Aurdal og Etnedal, der Sør-Aurdal er vertskommune og arbeidsgiver.

 

For barnehageåret 2018/19 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær i kommunens barnehager.

For skoleåret 2018/19 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær ved skolene i kommunen.

Sør-Aurdal kommune har for tiden behov for flere tilkallingsvikarer innenfor renhold  ved kommunale bygg så snart som mulig, særlig i øvre del av kommunen.

Det søkes etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller som har erfaring fra liknende renholdsarbeid.

Ta kontakt med renholdsleder Liv Rustøe ved spørsmål om stillingen, tlf. 48023656.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn