Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

Sør-Aurdal kommune søker etter sommervikarer innen følgende tjenester:

  • Tilrettelagte tjenester: Miljøarbeidere i både Bagn og Hedalen, samt personlige assistenter. Saksnr 19/85.
  • Institusjon og hjemmebaserte tjenester består av hjemmetjenesten og Sør-Aurdalsheimen. Her trenger vi vikarer ved alle Sør-Aurdalsheimens avdelinger inkl. kjøkken, vaskeri og renhold, i hjemmesykepleien og i hjemmehjelpstjenesten både i øvre og ytre del. Saksnr 19/84.

I hjemmetjensten – både øvre og ytre del – og på Sør-Aurdalsheimen søker vi etter helsefagarbeidere, evt assistenter i 11 – 20% stilling knyttet til arbeid i helger – hver 2. eller 3. helg.  

Sør-Aurdal kommune har for tiden behov for flere tilkallingsvikarer innenfor renhold  ved kommunale bygg så snart som mulig, særlig i øvre del av kommunen.

Det søkes etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller som har erfaring fra liknende renholdsarbeid.

Ta kontakt med renholdsleder Liv Rustøe ved spørsmål om stillingen, tlf. 48023656.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn