Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

 

Vi søker etter personer som kan være vikarer ved kortere og lengre fravær innen Tilrettelagte tjenester og innen Institusjon og hjemmebaserte tjenester.

Har du fagbrev som helsefagarbeider og relevant erfaring vil dette være en fordel, men andre inviteres også til å søke.

Oppgi i søknaden hvilken tjeneste du ønsker å være vikar ved.

Søknad sendes via vårt digitale søknadsenter  https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

For barnehageåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær i kommunens barnehager.

For skoleåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær ved skolene i kommunen.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn