Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

Fra og med 01.02.20 har vi ledig 100% stilling som sykepleier i hjemmesykepleien, øvre del. Stillingen er knyttet til to-delt turnus, med arbeid hver 3. helg.

Hjemmetjenesten yter nødvendig og pasientsentrert helsehjelp til hjemmeboende etter gjeldende lovverk. Helse og omsorgstjenesten tilstreber å være innovative og fremtidsrettet og i tillegg til å være del av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet er vi også i gang med prosjekter innen både velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering.

 

F.o.m. 01.01.20 har vi ledig stilling i 100% som fagarbeider / veileder i kantina på kommunehuset Tingvoll. Sør Aurdal kommune har et samarbeid med Valdres Arbeidssenter AS, og 50 % av stillingen er knyttet til veiledning av VTA-ansatte. Denne lyses ut foreløpig for ett år. Resterende 50 % av stillingen er som ansatt i Sør Aurdal kommune, og er knyttet til drift av kantinen og veiledning av kantinebetjeningen. Denne er et vikariat foreløpig for 6 mnd. Det er muligheter for forlengelse, evt fast ansettelse i begge stillingene.

F.o.m 06.01.20 er det ledig 23,71% stilling som helsefagarbeider med to-delt turnus og arbeid hver 3.helg, samt 13,15% ren helgestilling i to-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

F.o.m 06.01.20 har vi ledig 100% stilling som sykepleier/ spesialsykepleier i hjemmesykepleien. Stillingen er fordelt med 80% ordinær to-delt turnus med arbeid hver 3.helg i øvre del, og 20% kontaktsykepleier for kreftsyke og andre alvorlige syke (en fast dag pr uke) for hele kommunen. 

 

Vi søker etter personer som kan være vikarer ved kortere og lengre fravær innen Tilrettelagte tjenester og innen Institusjon og hjemmebaserte tjenester.

Har du fagbrev som helsefagarbeider og relevant erfaring vil dette være en fordel, men andre inviteres også til å søke.

Oppgi i søknaden hvilken tjeneste du ønsker å være vikar ved.

Søknad sendes via vårt digitale søknadsenter  https://www.sor-aurdal.kommune.no/soknadssenter/

 

 

For barnehageåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær i kommunens barnehager.

For skoleåret 2019/20 søker vi etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær ved skolene i kommunen.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn