Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

Fra og med 1. september har vi ledig fire stillinger som fagarbeider / miljøarbeider på fra 15% til 17%. Arbeid hver 3. helg.

Fra og med 1. september har vi ledig tre faste stillinger som miljøterapeut i Tilrettelagte tjenester – to på 100% og en på 75%. Stillingene er knyttet til turnus, med arbeid hver 3. helg.

For snarlig tiltredelse har vi ledige stillinger for helsefagarbeidere knyttet til arbeid i helger ved Sør-Aurdalsheimen og i hjemmesykepleien, både øvre og ytre del. Stillingene er på fra 13% til 25%. Stillingen i ytre del – på 13,5% - er et vikariat t.o.m. 16.08.20.

 

Fra og med 12.08.19 har vi ledig 100% og 80% stilling som renholder / vaskeriansatt ved Sør-Aurdalsheimen.

 

Arbeidsoppgavene er i hovedsak renhold i sykehjemsavdelingene og på Solbraut bo- og servicesenter, samt oppgaver i vaskeri som ligger under sykehjemmet.

Fra og med 01.08.19 har vi ledig 100% stilling som ergoterapeut / frisklivsveileder.

Sør-Aurdal kommune er i en prosess der vi ønsker å få til en dreining fra å i hovedsak gi kompenserende tjenester, til tjenester som hjelper personer til å mestre egne liv. Vi har stort fokus på hverdagsmestring, og ønsker å ha med en ergoterapeut på laget.

For snarlig tiltredelse har vi ledig stilling i 7,52% som brukerstyrt, personlig assistent, samt tilkallingsvikar. Den faste stillingen er knyttet til arbeid hver 3. helg.

Vil du bli vår nye rektor?

Hedalen barne- og ungdomsskole har fra 1.august  2019 ledig 100% stilling som rektor.

Skolen er en fådelt 1-10-skole med ca.75 elever. Den ligger i naturskjønne omgivelser i Sør-Aurdal kommune, med gode muligheter for jakt, fiske og friluftstliv. Sør-Aurdal ligger først i Valdres, ca 2 timer fra Oslo.

Sør-Aurdal kommune har for tiden behov for flere tilkallingsvikarer innenfor renhold  ved kommunale bygg så snart som mulig, særlig i øvre del av kommunen.

Det søkes etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller som har erfaring fra liknende renholdsarbeid.

Ta kontakt med renholdsleder Liv Rustøe ved spørsmål om stillingen, tlf. 48023656.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn