Ledige stillinger

Har du spørsmål til utfyllingen, eller problemer med pålogging e.l. er det fint om du tar kontakt, så skal vi hjelpe deg.

Søknader skal sendes elektronisk via vårt søknadssenter.

Utlyste stillinger blir liggende her til søknadsfristen er ute. Om det ikke ligger artikler her, har vi dessverre ingen ledige stillinger.

Vi søker etter vikarer som kan tilkalles ved kortere og lengre fravær i kommunens barnehager.

Barnehagene har behov for positive, fleksible og dyktige tilkallingsvikarer. Vi kan tilby arbeidsplasser med fokus på barns beste, samarbeid på tvers av avdelinger og en spennende hverdag. Som tilkallingsvikar har du mulighet til å bli kjent med hele barnehagen ved at du kan jobbe på flere avdelinger, og dermed være med barn i alle aldre.

 

Fra og med 01.06.19 t.o.m. 31.08.20 har vi ledig vikariat i 100% stilling som fag-/miljøarbeider i Tilrettelagte tjenester, Bagn. Stillingen er knyttet til arbeid hver 3. helg.

 

For snarlig tiltredelse har vi ledig nyopprettet 100 % fast stilling som kommunepsykolog.

 

Stillingen skal dekke nabokommunene Sør-Aurdal og Etnedal, der Sør-Aurdal er vertskommune og arbeidsgiver. Stillingen er organisert under avdeling Helse og familie. Kontorsted vil være 3 dager i Sør-Aurdal og 2 dager i Etnedal.

 

Målet med stillingen er å forebygge og behandle i en tidlig fase, samt samhandle på tvers av enheter og tjenester.

Etter gjennomført omorganisering innen helse og omsorg har vi ledig to nyopprettede stillinger i 100% som avdelingsleder i Tilrettelagte tjenester. Stillingene har vanlig dagarbeidstid.
 

Tilrettelagte tjenester i Sør-Aurdal omfatter først og fremst bo- og arbeids-/aktivitetstilbud til mennesker med ulike typer funksjonshemminger. De fleste boligene, samt bo- og aktivitetstilbudet Tingvolltoppen ligger i kommunesenteret, Bagn, mens en bolig ligger i Hedalen.

For barnehageåret 2019/2020 er det ledig faste og midlertidige stillinger ved kommunens barnehager.

Reinli barnehage: 5 avdelinger, 90 plasser, 7,9 årsverk ped.leder og 9 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi 100% fast stilling som barnehagelærer, samt faste og midlertidige stillinger som fagarbeider. Stillingsprosenten for fagarbeider blir fastsatt etter at fordelingen av barn på avdelinger er klar.

Begnadalen barnehage: 2 avdelinger, 29 plasser, 3 årsverk ped.leder og 2,3 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi ledig et engasjement for barnehageåret i 50% stilling som fagarbeider knyttet opp mot enkeltvedtak.

Hedalen naturbarnehage: 2 avdelinger, 39 plasser, 2,6 årsverk ped.leder og 2,6 årsverk fagarbeider/assistent. Her har vi ledig 100% fast stilling som barnehagelærer, samt et vikariat for barnehageåret i 20% stilling som barnehagelærer.

For skoleåret 2019/2020 har vi ledig faste og midlertidige stillinger ved kommunens fire skoler:

Bagn skule: 1.-7.klasse, 131 elever, 13,3 årsverk for lærer og 1,8 årsverk for fagarbeider/assistent

Begnadalen skole: 1.-7.klasse fådelt skole,  34 elever, 4,4 årsverk for lærer og 1,45 årsverk for fagerbeider/assistent

Hedalen barne- og ungdomsskole: 1.-10-klasse fådelt skole, 60 elever på barnetrinnet og 13 elever på ungdomstrinnet, 10,3 årsverk for lærer og 2,7 årsverk for fagarbeider/assistent

Sør-Aurdal ungdomsskole: 8.-10.klasse, 87 elever, 13,9 årsverk lærer og 1,6 årsverk fagarbeider/assistent

Sør-Aurdal kommune har for tiden behov for flere tilkallingsvikarer innenfor renhold  ved kommunale bygg så snart som mulig, særlig i øvre del av kommunen.

Det søkes etter personer med fagbrev i renholdsoperatørfaget eller som har erfaring fra liknende renholdsarbeid.

Ta kontakt med renholdsleder Liv Rustøe ved spørsmål om stillingen, tlf. 48023656.

Kontaktinfo

Bjørg Dokken
Fagleder personal
E-post
Telefon 61 34 85 14
Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn