Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Logo Valg - Klikk for stort bilde

Valgdagen er 9. september. 

Gå til www.valg.no for å få generell informasjon om valg i Norge.

Stemmesedler

Jf. Valglovens § 6-6 skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn til kommunen.
Listeforslaget må være innlevert hos kommunen innen 1. april kl. 12.00. 

Valg

Alle partier som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen. Frist for å levere listeforslaget er 1. april 2019 kl. 12.00.

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00
Ann Wold
Valgansvarlig
E-post
Telefon 61 34 85 29

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt