Redusert foreldrebetaling i barnehage

Kongen i Statsråd fastsatte den 17.04.2015 endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehage.

Endringene gir en lavere foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

Sør-Aurdal kommune følger sentralt fastsatt makspris i barnehage og har fastsatt satser for deltidsplasser.
Søskenmoderasjon er 30% fratrekk for barn 2 og 100% moderasjon (gratis) for barn 3 og flere fra 1.august 2023.
Kostpenger kommer i tillegg.

Det er to nasjonale søknadsbaserte ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen for familier eller husholdninger med lav inntekt:

Redusert foreldrebetaling:

Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.  

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer:

Gratis kjernetid gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, når kravene til redusert foreldrebetaling i barnehage er oppfylt.

Enkeltvedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage gjelder for inntil ett barnehageår av gangen. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår.  

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 40 10 34 50

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt