Vedtatte planer

Her vil kommunens vedtatte overordnede planer og kommunedelplaner legges ut.

1 Vedtatte planer
Tittel Publisert Type
Helhetlig boligplan 2022 - 2030

Vedtatt 15.09.2022 KS-051/22

27.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Helhetlig boligplan 2022 - 2030 vedtatt 150922 KS051 22.pdf
Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021

Vedtatt av KS 19.12.17

01.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 19.12.17.pdf
Kommunal planstrategi for Sør-Aurdal kommune 2021 -2024

Vedtatt av KS 14.5.20

18.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planstrategi - vedtatt i kommunestyret 14 05 20.pdf
Kommunedelplan for energi og klima Sør-Aurdal 2011-2015

05.10.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kommunedelplan_for_energi_og_klima_soer-aurdal.pdf
Kompetanseplan for skole i Sør-Aurdal 2017 - 2020

Vedtatt av KS 23.02.17

05.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kompetanseplan for Sør-Aurdal kommune 2017 - 2020 Vedtatt av KS 23.02.17.pdf
Kulturminneplan for Sør-Aurdal

Vedtatt av KS 05.09.19

04.11.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Kulturminneplan for Sør-Aurdal011119.pdf
Kulturplan for Sør-Aurdal kommune 2015-2020

Vedtatt av KS 05.11.15

26.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned kulturplan_for_soer-aurdal_kommune_2015-2020._vedtatt_av_kommunestyret_05.11.2015,_ks-044-15.pdf
Landbruksplan 2020 - 2024

Vedtatt 05.11.20 KS-075/20

02.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Landbruksplan for Sør-Aurdal kommune 2020-2024 vedtatt KSsak 075 20 05112020.pdf
Plan for kommunal kriseledelse 2022-2026

Vedtatt KS-058/22, 20.10.22.

03.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Plan for kommunal kriseledelse 2022-2026.pdf
Planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029

Vedtatt av KS 23.02.17

30.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029.pdf
Prioritert handlingsprogram 2021, Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Vedtatt KS-094/20, 17.12.2020

25.02.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Prioritert handlingsprogram for år 2021. Kommunestyret 17.12.2020 vedtatt.pdf
Regional plan mot vold i nære relasjoner 2022-2025

23.08.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Regional plan mot vold i nære relasjoner 2022-2025.pdf
Språkplan for Sør-Aurdal kommune

Vedtatt av KS 15.05.17.pdf

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Språkplan for Sør-Aurdal kommune Vedtatt av KS 15.05.17.pdf
Strategiplan for skoler/barnehager i Sør-Aurdal 2018 - 2019

Vedtatt av KS 15.05.18.pdf

04.06.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategiplan for Sør-Aurdal kommune 2018 - 2019 Vedtatt av KS 15.05.18.pdf
Strategisk næringsplan 2022-2026

Vedtatt 16.06.22, KS-038/22

03.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategisk næringsplan - vedtatt 160622 KS 038 22.pdf
Temaplan - Demensplan Sør-Aurdal kommune 2023 - 2026

07.09.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan - Demensplan Sør-Aurdal kommune 2023 - 2026.pdf
Temaplan Helse og omsorg 2021

04.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan Helse og omsorg 2021.pdf
Temaplan Oppvekst og kultur 2021

04.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan Oppvekst og kultur (L)(558129).pdf
Temaplan Plan og teknisk 2021

04.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Temaplan Plan og teknisk 2021.pdf
Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021

Vedtatt av KS 19.12.17

04.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trafikksikkerhetsplan for Sør-Aurdal kommune 2018-2021. Vedtatt av kommunestyret 19.12.17.pdf