Kommunal vigsel

1.1.2018 fikk Sør-Aurdal kommune myndighet til å gjennomføre borgerlige vigsler.

Det er ordfører og varaordfører, eller kommunedirektøren, som har myndighet til å vigsle brudepar.

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som å være oppfylt for at man skal kunne gifte seg. Vilkårene finnes i Ekteskapsloven kapittel 1.

Vigsler gjennomføres som hovedregel på kommunehuset Tingvoll mellom klokken 12-16 fredager.

For vigsler som faller utenom reglene for gratis vigsel avtales det pris i hvert enkelt tilfelle, basert på prinsippet om dekning av nødvendige påregnelige merkostnader.

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn