Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet er evnen vi har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ta vare på liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger og trusler. Beredskap er planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig måte.

Befolkningsvarsling i Sør-Aurdal kommune

Innbyggere med fast adresse i Sør-Aurdal kommune blir varslet på med melding mobiltelefon (SMS-varsling).

Systemet brukes til å informere innbyggere om eventuelle problemer med vann og avløpstjenesten knyttet til adressen. Systemet kan også brukes ved krisehendelser. Systemet styres og administreres av teknisk avdeling.

Lenker: