Sør-Aurdal kommunevåpen

Kommunestyret vedtok 6. juli 1989 at kommunevåpenet for Sør-Aurdal blir: "I blått et gull relikvieskrin". (Etter utkast fra tegneren Arvid Sveen).

 

Sør-Aurdals kommunevåpen ble godkjent i statsråd 9. februar 1990.

Begrunnelse for valg av motiv:

Sør-Aurdal er en av to kommuner i landet som har stavkirker som fremdeles er i bruk:

Hedalen stavkirke oppført ca. 1150.
Reinli stavkyrkje oppført ca. 1275.

Motivet til kommunevåpenet viser i stilisert gjengivelse et relikvieskrin (fra ca. 1250) som fortsatt er å finne blant inventaret i Hedalen stavkirke.

De to dragehodene symboliserer de to stavkirkene, og husformen på skrinet kan tolkes som et kirkebygg.

Kommunen består av fem kirkesokn. tallet fem er symbolisert ved det fem-armede patriarkalkorset mellom dragehodene og blir gjentatt i de fem buene i borden nederst i skrinet.

Gull er valgt til å symbolisere det messingbeslåtte middelalderskrinet.

Blåfargen kan stå for de to vassdragene som fra gammel tid har vært grunnlaget for tømmerdrift og sagbruksvirksomhet - en av hovednæringene i Sør-Aurdal kommune.

Kontaktinfo

Sør-Aurdal kommune
E-post
Telefon 61 34 85 00

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt