Sør-Aurdalsheimen

Sør-Aurdalsheimen er kommunens sykehjem lokalisert til Bagn.

Sykehjemmet er kommunens høyeste omsorgsnivå og har som målsetning å:

”Gi bo- og behandlingstilbud til syke og pleietrengende mennesker med somatisk og kognitiv sykdom, som ikke kan bo hjemme.”

Sør-Aurdalsheimen har 41 senger fordelt på 5 avdelinger. Avdelingene er inndelt i
1 rehabiliteringsavdeling, 2 pleieavdelinger og 2 avdelinger tilrettelagt for mennesker med demens.
Sykehjemmet har kompetanse gjennom sykepleiere, flere med ulike videreutdanninger, helsefagarbeidere og assistenter med lang erfaring.
Alle avdelinger har en gruppesykepleier med fagansvar sammen med avdelingsleder som også har ansvar for daglig drift av avdelingen.

Sykehjemmet innehar også:
• kjøkken med kompetanse innen ernæring som tilbyr matombringing til hjemmeboende
• renholdsavdeling
• vaskeri som tilbyr tjenester til kommunens innbyggere

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Sør-Aurdalsheimen
Telefon 61 34 87 13

Åpningstider

Kontortid

Mandag - fredag: kl 8.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse:
Storebruvegen 33
2930 Bagn


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt