Støtte/fritidskontakter søkes - du kan være med å gjøre en forskjell

Vil du være med å gjøre en forskjell og har tid til en liten ekstrajobb?

Tilrettelagt fritid (støttekontakttjenenesten) har til enhver tid behov for flere fritidskontakter til oppdrag med ulikt omfang. 

Vi søker deg som for eksempel er student, uføretrygdet, pensjonist eller deg som er i jobb.

Som fritidskontakt (støttekontakt) bidrar du til at mennesker med behov for bistand til fritidsaktiviteter får en aktiv og meningsfull fritid. 

Våre tjenestemottakere er barn, ungdom, voksne og eldre med ulike interesser og ulike behov for tilrettelegging. Vi har derfor behov for fritidskontakter av begge kjønn, i ulike aldre og med ulike interesser.
Et oppdrag er gjennomsnittlig 3 timer pr uke.
Tjenestemottaker og fritidskontakt kobles ut ifra felles interesser. 

Arbeidsoppgaver

Bidra til at tjenestemottaker får mulighet til en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter som f.eks  gåturer, kafebesøk, svømmehallen, kulturaktiviteter eller følge til organiserte fritidstilbud. Få nye opplevelser og hjelp til å bygge eget nettverk. 

Kvalifikasjoner

 • Det stilles ingen krav til formell utdannelse. Personlige egenskaper og erfaring vektlegges.
 • Det er ønskelig men ikke et krav at du har førerkort og disponerer bil
 • Det er viktig at du er pålitelig og holder avtaler
 • Du er aktiv, engasjert og god til å bygge relasjoner
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Politiattest må fremvises ved eventuelt tilbud om oppdrag

Personlige egenskaper

 • Du har interesse og romslighet overfor andre mennesker
 • Du er fleksibel
 • Du er trygg på deg selv og kan sette grenser
 • Vi leter etter deg som er positiv og flink til å motivere

Vi tilbyr

 • Et meningsfullt og givende oppdrag hvor du har mulighet til å gjøre en forskjell for andre
 • Godgjøring etter KS sine satser samt utgiftsdekning
 • Individuell veiledning 
 • Temakvelder

Nærmere informasjon gis av avdelingsleder Siv Anett Lundstein tlf: 99414810.

Søknad sendes via brev til:

Sør Aurdal Kommune, Tilrettelagte tjenester v/ Siv Anett Lundstein, Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn,

eller til e-post: siv.anett.lundstein@sor-aurdal.kommune.no