Ønsker du å hjelpe?

Sør-Aurdal kommune får henvendelser fra innbyggere som på ulike måter ønsker å hjelpe flyktninger fra krigen i Ukraina. Det kan være tilbud om bolig, klær og leker, ønske om å melde seg som frivillig hjelper eller lignende. 

Det er vi glad for!

Foreløpig vet vi ikke hva som venter av behov, men det kjennes godt om vi kan være litt forberedt. 

De som ønsker å bidra, og har bolig eller andre ressurser tilgjengelig, kan sende inn opplysninger i dette skjemaet:

Skjema - Kartlegging av ressurser til flyktninger i Ukraina