Ukraina og vår beredskap

Oppdatert informasjon om situasjonen i Ukraina på Statsforvalteren i Innlandet sin nettside, les mer her.

Justis- og beredskapsdepartementet har i skrivende stund ikke gått ut med endret trusselbilde for Norge som følge av krigen i Ukraina, les mer her.

Egenberedskap

Kommunen følger situasjonen og er klar til å håndtere eventuelle hendelser. Som innbygger kan du bidra ved å sørge for din egenberedskap. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har en fin oversikt over hva du kan gjøre på sikkerhverdag.no.

Jodtabletter

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter. Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSA alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme, men hovudgrunnen til det er at atomubåter og atomisbryterer jevnlig seiler langs norskekysten. 

DSA anbefaler at kommunene har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Sør-Aurdal kommune har et lager med jodtabletter. Jodtabletter skal bare brukes dersom beredskapsmyndigheter gir beskjed om det. Da vil det kommme anbefalninger i media og via DSA. DSA har god informasjon om dette. 

Dersom en situasjon blir varslet på dagtid, i barnehagen/ skolens åpningstid, vil utdeling av tabletter skje der (krav om foreldresamtykke). Gravide/ammende kan hente tabletter ved Bagn legesenter i åpningstiden, dersom de ikke har tabletter hjemme.

For utlevering utenom åpningstiden til foreldre, gravide/ammende vil det bli sendt ut varsel via kommunens hjemmeside/Facebook og/eller via SMS med informasjon om hvor og når henting av tabletter kan skje.

Ved bortfall av kommunikasjon blir informasjon gitt via plakater ved Bagn legesenter, samt Hedalen bo- og servicesenter.

Vi viser også til informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

Andre sikkerhetstiltak

Dersom ett av Ukrainas atomkraftverk skulle bli skadet, kan radioaktivt nedfall finne veien til Norge. Da kan andre sikkerhetstiltak bli aktuelle, som for eksempel at folk blir anbefalt om å holde seg innendørs. I så fall vil det i god tid komme informasjon om slike tiltak.

Datasikkerhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) forventer økt risiko for cyberangrep mot norske virksomheter og institusjoner. Cyberoperasjoner rettet mot ukrainske mål, kan også få indirekte konsekvenser for norske virksomheter.

NSM anbefaler at virksomheter og institusjoner er ekstra påpasselige for slike aksjoner. Les deres vurdering av situasjonen her. 

Som privatperson kan du være ekstra påpasselig med hva du klikker på i e-post-vedlegg, sosiale media og på usikre nettsider. Følg generelle råd for vern av passord og datasikkerhet. Pass også på hva du deler videre i sosiale media. Det pågår en kamp om sannheten, og det er lett å bli misbrukt. 

Noen å snakke med

På helsenorge finner du flere chat- og telefontjenester der du kan snakke anonymt. Se helsenorge sin oversikt her.  

På ung.no finner du god informasjon til barn- og unge, les mer her.