Beredskap ved bortfall av strøm, telefon og internett

Myndighetene anbefaler alle å ha lager for de tre første døgnene av en krise for å dekke de grunnleggende behovene for varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Se mer informasjon om egenberedskap her.

Hvor treffer jeg kommunen ved bortfall av strøm, data og mobil?

Sør-Aurdal kommune vil være å treffe på følgende steder:

Kommunehuset Tingvoll i Bagn, Tingvollbakkin 15.

Hedalen bo og service, Brunbakklivegen 19.

Begna Bruk, Begnavegen 215.

Her vil det være mulig å få informasjon og mulighet for å få ringt.

Brukere av hjemmetjenester og trygghetsalarm

Alle brukere av hjemmetjenester og trygghetsalarm vil få besøk og oppfølging fra hjemmetjenesten til strøm, data og mobil er i funksjon igjen.

Barn i barnehage og skole

Dersom det oppstår en situasjon der barn på grunn av uvær eller andre årsaker ikke kan hentes eller kjøres hjem til normal tid vil barna bli ivaretatt i barnehagen og skolen av barnehage- og skolepersonale fram til det er trygt å hente dem.

Kontaktinformasjon til kommuneadministrasjonen

Telefon: 61 34 85 00.  

E-Post: postmottak@sor-aurdal.kommune.no   

Besøksadresse: Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn.