Egenberedskap

Du er selv en viktig brikke i kommunens beredskap ved å være forberedt på f.eks strømbrudd eller ekstremvær. Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre dager, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.

Selv om Norge er blant verdens tryggeste land, og alt tyder på at vi også vil være det i tiden som kommer, er det lurt å være beredt hvis noe uforutsett skulle skje. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager. 

Dekke grunnleggende behov i tre døgn

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre døgn, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser.

Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Les mer om hvordan du enkelt kan være bedre forberedt på:

www.sikkerhverdag.no/    Plakat egenberedskap  (PDF, 14 MB)   

Litt om lagring av vann

Visste du at vann kan lagres i årevis? Det går ikke ut på dato. 

For å dekke grunnleggende behov anbefaler vi å lagre 9 liter vann per person i husstanden. Følger du rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) kan vannet fint lagres i årevis, og fortsatt være trygt å drikke.

At vannet etter hvert kan få en emmen smak fordi flasken ikke er helt tett – og plasten kan avgi smak på vannet – betyr ikke at vannet er helseskadelig å drikke.

Mer om hvordan du lagrer vann på sikker hverdag (DSB)