Språkkommune

Sør-Aurdal kommune ble våren 2017 en del av satsingen Språkkommuner, som inngår i den nasjonale strategien «Språkløyper, nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2015-2019».

"Språkplan for Sør-Aurdal kommune" er basert på retningslinjer og planer fra Utdanningsdirektoratet for skole og barnehage, og retningslinjer fra Helsedirektoratet for helsestasjonen. Strategiplan for språkarbeidet i barnehagene og skolene i kommunen har det overordna målet å «Styrke alle barn og elevers språk, lese- og skriveferdigheter».

Kontaktinfo

Inger Randi I. Kleven
Kommunalsjef Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 97 50 80 72

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt