Kommunale veier

Det er til sammen 44 km med kommunal vei og gang-/sykkelveier i Sør-Aurdal kommune. Avdeling for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale veiene.

Oppgaver som ligger under dette området er:

  • Brøyting
  • Strøing
  • Stikkrenner
  • Grøfter
  • Vedlikehold av veidekke
  • Kantklypping
  • Vedlikehold av ferister
  • Skilt og gatelys

Har du sett noe som du mener vi trenger å vite om, benytt kontaktskjema vårt som ligger øverst på siden. 

For henvendelser utenom arbeidstid som haster, vennligst ring vakttelefon på tlf 91 12 10 11.

Kontaktinfo

Teknisk drift
Ekspedisjonen
Telefon +47 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
 

Kartpunkt