Kommunale veier

Det er til sammen 44 km med kommunal vei og gang-/sykkelveier i Sør-Aurdal kommune. Avdeling for teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale veiene.

Oppgaver som ligger under dette området er:

  • Brøyting
  • Strøing
  • Stikkrenner
  • Grøfter
  • Vedlikehold av veidekke
  • Kantklypping
  • Vedlikehold av ferister
  • Skilt og gatelys

Har du sett noe som du mener vi trenger å vite om, benytt kontaktskjema vårt som ligger øverst på siden. 

For henvendelser utenom arbeidstid som haster, vennligst ring vakttelefon på tlf 91 12 10 11.

Kontaktinfo

Teknisk drift
Ekspedisjonen
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
 

Kartpunkt