SMIL - spesielle miljøtiltak i landbruket

Sør-Aurdal kommune har rullert lokale tiltaksstrategier for SMIL-midler for perioden 2020-2023.

Strategiene er sendt på høring til landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland, Sør-Aurdal bondelag og Sør-Aurdal bonde- og småbrukarlag.

Innenfor SMIL-ordningen er det blant annet mulig å søke om støtte til:  

Kulturlandskap:

  • rydding av gamle beiter og voller
  • Tilskudd til gjerde ved beiterestaurering

Kulturminner og kulturmiljø:

  • Restaurere og istandsetting av verneverdige bygninger og setermiljø
  • Sikring og istandsetting av kulturminner

Friluftsliv og tilgjenglighet:

  • Rydding, skjøtsel og tiltak langs turstier og gamle ferdselsveier
  • Rydding for å øke tilgjenglighet og sikt langs vassdrag

Hvis du ønsker å se alle søknadsområdene, se strategidokumentet.

Kontaktinfo

Gunhild Bergene
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 90 13 28 56

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt