Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester inkluderer 4 boliger og Tingvolltoppen arbeidstilbud, samt BPA, støttekontakt og avlastning. Det ytes tjenester til personer med utviklingshemming eller andre med tilsvarende behov for bistand i hverdagen. Tjenestene ytes til personer fra 0-100 år.

Kontaktinfo

Mari Lillesolberg
Fagleder
E-post
Telefon 48 20 62 29
Stine Steinsæter
Avdelingsleder
E-post
Telefon 94 78 61 00

Avdelingsleder for Lund, Lykkja, Hellerud og BPA.

Siv Anett Lundstein
Avdelingsleder
E-post
Telefon 99 41 48 10

Avdelingsleder for Tingvolltoppen arbeidstilbud, Synneisbakkin, støttekontakt og avlastning.

Hanne B. Haugrud
Konsulent
E-post
Telefon 90 24 02 19

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn