Tilrettelagte tjenester

Tilrettelagte tjenester inkluderer 4 boliger og Tingvolltoppen arbeidstilbud, samt BPA, støttekontakt og avlastning. Det ytes tjenester til personer med utviklingshemming eller andre med tilsvarende behov for bistand i hverdagen. Tjenestene ytes til personer fra 0-100 år.

Kontaktinfo

Mari Lillesolberg
Fagleder
E-post
Telefon 61 34 85 88
Mobil 482 06 229
Stine Steinsæter
Avdelingsleder
E-post
Telefon 61 34 85 49
Mobil 947 86 100

Avdelingsleder for Lund, Lykkja, Hellerud og BPA.

Siv Anett Lundstein
Avdelingsleder
E-post
Mobil 994 14 810

Avdelingsleder for Tingvolltoppen arbeidstilbud, Synneisbakkin, støttekontakt og avlastning.

Hanne B. Haugrud
Konsulent
E-post
Telefon 61 34 85 93

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn