Koronavaksinering i Sør-Aurdal

Ved spørsmål om vaksinering ring mobil 46 95 34 13.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

 

Vaksine

Folkehelseinstituttet åpner opp for at personer 75 år og eldre som har fått 3 doser, kan få en ny oppfriskingsdose dersom de selv ønsker det. 

Hver onsdag ut januar blir det drop-in vaksinering mellom kl. 16.00 - 18.00 ved hovedinngangen ved legekontoret. Dette gjelder for alle som ønsker dose 1 og 2.

Sirkel med mennesker

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling.

Alle som er født i 2006-2009 vil få tilbud om koronavaksine (med unntak av de som ikke har rukket å fylle 12 år ennå).

Kontaktinfo

Vaksinetelefon
Mobil 469 53 413