Nasjonale anbefalinger og lokal informasjon

Sør-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer. 

Koronatelefon 90 29 20 09 (betjent hverdager kl. 8.00 - 15.00). Benyttes ved behov for koronatest eller andre koronarelaterte spørsmål.

Vaksinetelefon 46 95 34 13 benyttes ved spørsmål om vaksinering.

Det er ikke lenger nødvendig å registrere positiv selvtest.

På helsenorge.no finner du gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset.

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå opp til mer selvtesting og mindre karantene.

Ta kontakt på 90 29 20 09 ved behov for koronatest eller andre koronarelaterte spørsmål.