Nasjonale anbefalinger og lokal informasjon

Forstørret bilde av virus - Klikk for stort bilde

Sør-Aurdal kommune følger nasjonale retningslinjer. 

 

Koronatelefon 90 29 20 09 (betjent hverdager kl. 8.00 - 15.00). Benyttes ved behov for koronatest eller andre koronarelaterte spørsmål.

Vaksinetelefon 46 95 34 13 benyttes ved spørsmål om vaksinering.

På helsenorge.no finner du gjeldende informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset. 

Det er ikke lenger nødvendig å registrere positiv selvtest.

 

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

I tråd med nye retningslinjer fra regjeringen, legges det nå opp til mer selvtesting og mindre karantene.

Ta kontakt på 90 29 20 09 ved behov for koronatest eller andre koronarelaterte spørsmål.