Pakkeforløp

01.01.2019 startet pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Pakkeforløp betyr at du først blir henvist til utredning og behandling, av fastlegen din, ruskonsulenten eller en annen behandler.

Dersom spesialisthelsetjenesten vurderer at du har rett på helsehjelp så får du det på samme måte som tidligere. Det nye er at spesialisthelsetjenesten skal la deg medvirke mer og de skal samarbeide mer med de du ønsker av familie og venner, fastlege, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. Målet er at du skal medvirke mer og å unngå unødvendig ventetid for utredning, behandling og oppfølging. Alle som er med i samarbeidet skal få god informasjon underveis.

Pakkeforløp psykisk helse for voksne

Hos oss i Sør-Aurdal kommune kan henvendelser om pakkeforløp rettes til Tildelingskontoret på telefonnummer 61348566, eller til Fagleder psykisk helse på 48254285. Du kan også besøke oss på kommunehuset Tingvoll, Tingvollbakkin 15, 2930 BAGN.

Pakkeforløp tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Hvis du har spørsmål eller trenger informasjon om pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling kan du kontakte forløpskoordinator i psykisk helsetjeneste, som er tildelingskontoret på nr 61348566.

 

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsenorge.no.

Kontaktinfo

Birgitte Listerud
Avdelingsleder
E-post
Telefon 48 25 42 85
Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Psykisk helse
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn