Psykisk helsearbeid og rusomsorg

Er et tilbud til deg som opplever psykisk sykdom eller er i en vanskelig livssituasjon.

Har du spørsmål knyttet til psykisk helse som du har lyst til å snakke om, eller har du en venn eller familiemedlem du er bekymret for? Kontakt oss!

Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt!

• Du trenger ingen henvisning, men kan ta direkte kontakt selv.
• Vi prøver, sammen med deg, å finne ut hva slags hjelp du trenger.
• Vi kan gi deg individuelle samtaler.
• Nettverksmøte er en behandlingsform vi gjerne bruker. Det vil si at de det angår (nettverket) snakker sammen om det som er vanskelig. Vi tror at de som har ”skoen på” vet best.
• Vi er et lavterskeltilbud, der alle kan ta kontakt uansett alder
• Vi har ulike tilbud på Skoglund dagsenter, Vollskogvegen 18.
• Vi samarbeider med andre tjenester, der den det gjelder er med. Pakkeforløp i psykisk helse er innført

Kontaktinfo

Birgitte Listerud
Avdelingsleder
E-post
Telefon 48 25 42 85
Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15, 2930 Bagn


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Psykisk helse
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt