IP - Individuell plan

Formål er å gi brukere med langvarige og koordinerte tjenester et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Tjenesten er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Kap. 7 §7-1

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn