BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivets gjøremål for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

BPA er en alternativ organiseringsform av kommunens tjenester som praktisk bistand, opplæring og deltagelse i fritidsaktiviteter.

Ordningen skal bidra til økt selvstendighet i dagliglivet og til samfunnsdeltagelse.

Det betales kun egenandel for den del av tjenesten som innebærer praktisk bistand. Det vil fremgå av vedtaket om egenandel vil bli krevd, og i hvilket omfang.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. §§ 3-1, 3-2 nr.6 bokstav b og 3-8.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn