Avlastning utenfor institusjon

Formål:
Gi avlastning for personer med store pleie – og omsorgsoppgaver i hjemmet, slik at de kan klare oppgaven lengst mulig.

Avlastning er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.§3-1 og §3-2 nr.6 bokstav d.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt