Pressemelding Begnadalen skole

Sør-Aurdal kommune kunngjør stenging av Begnadalen skole i samsvar med “Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)”.

Sør-Aurdal kommune, kunngjør med umiddelbar virkning, stenging av bygningsmassen ved gamle Begnadalen skole. Dette i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven paragrafene 6 og 8. Beslutningen er tatt med hensyn til sikkerheten for både elever og ansatte.

Informasjon om stengingen er sendt ut til foreldre og elever gjennom skolens egne kommunikasjonskanaler. Kommunen forsikrer at alt nødvendig blir gjort for å minimere forstyrrelsene slik at undervisningen fortsetter uten unødvendige avbrudd.

13.03.2024: Elevene har fri og lærerne planlegger for alternativt opplegg/ hjemmeskole fram til påskeferien. 

13.03.2024: Foreldre henter utstyr til elevene på Begnadalen skole mellom kl.16:00 og 18:00.

Elever som benytter SFO ved Begnadalen skole, vil få tilbud om SFO ved Bagn skule.

Skolen vil sende ut mer konkret informasjon til foresatte i løpet av morgendagen.
 

Dato: 12.03.24

Haakon Boie Ludvigsen 
Kommunedirektør