Midlertidig skoleløsning i nye lokaler etter påske

Etter stengingen av Begnadalen skole har administrasjonen og skoleledelsen i Sør-Aurdal kommune arbeidet intenst med å finne en løsning for videre skoledrift for ungdomsskoleelevene ved Sør-Aurdal ungdomsskole.  I vurderingen av en midlertidig løsning har det vært vektlagt at alle elever skal fysisk på skolen, at klassene har rimelig nærhet til hverandre, samt at de nye lokalitetene har tilstrekkelig med rom til at man kan få gjennomført undervisning og spesialundervisning på en god og forsvarlig måte. 

Fram til påske har allerede elever, foresatte og ansatte fått skissert en kombinert løsning med noe hjemmeskole og noe tilstedeværelse ved Sør-Aurdalshallen. Dette går som planlagt.

Etter påske må en mer permanent løsning på plass og etter grundige vurderinger av ulike alternativer, har man landet på følgende midlertidig løsning:

  • Elever på 8. og 10. trinn vil ha klasserom i Sør-Aurdalshallen.
  • Elever på 9. trinn vil bruke kommunestyresalen, samt ulike kontor/møte/grupperom i en egen fløy på kommunehuset.
     

Administrasjonen understreker at denne løsningen kun er midlertidig og at det etter påskeferien vil bli utarbeidet en sak til politisk behandling. Forslag til vedtak på videre midlertidig skoledrift vil bli fremmet.

Vi er takknemlige for forståelsen og tålmodigheten til alle involverte parter i denne situasjonen, og vi forsikrer om at vi jobber målrettet for å finne en langsiktig løsning.