Influensavaksinering i Sør-Aurdal 2023/2024

Influensavaksinering illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Årets influensavaksine har kommet, vaksineringen vil foregå ved Bagn Legesenter

 • Ring Bagn Legesenter tlf 61 34 85 50 for å avtale tidspunkt.

Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine.
Du kan ikke møte opp om du blir syk, ta da kontakt så holder vi av en vaksine til deg.
Vi følger FHI sine retningslinjer: https://www.fhi.no

Influensavaksinen koster kr. 220,- (Ta med kontanter om mulig)
Koronavaksinen er gratis.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft 
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, hiv, reumatoid artritt og andre sykdommer),
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødt kromosomavvik, genetiske syndrom og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg er influensavaksine anbefalt til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Saneringspersonale og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl
 • Svinerøktere og andre som jobber med mistenkt eller bekreftet influensasyk tamfugl

Koronavaksinering høsten 2023:

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at følgende grupper bør ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine før høst/vintersesong 2023/2024:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere
 • personer i aldersgruppen 18-64 år som inngår i en risikogruppe
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • barn 6 måneder - 11 år med alvorlig grunnsykdom dersom barnets lege vurderer dette som viktig
 • gravide i 2. og 3. trimester. Vaksinasjon i 1. trimester kan vurderes dersom den gravide har tilleggssykdommer som gir ytterligere økt risiko

Det er den oppdaterte Comirnaty Omicron XBB.1.5 som tilbys i høst.

Nylig gjennomgått covid-19-infeksjon gir god beskyttelse de første månedene. I tilfeller hvor det er bekreftet covic-19-infeksjon, kan man derfor vente i 3-4 måneder med å ta en ny oppfriskningsdose.

Kommuneoverlegen