Korona-virus

Sør-Aurdal kommune følger utviklingen av koronaviruset tett i samråd med nasjonale myndigheter.

Gå til temaside om koronaviruset for å få nyeste informasjon.

Aktuelt

Hva skjer i Sør-Aurdal?

Ingen planlagte hendelser