Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er opprettet i hht lov av 17.06.2005.

Rådet skal bestå av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. 3 medlemmer oppnevnes av brukerorganisasjonene, og 2 medlemmer blant folkevalgte.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (RF) er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle saker som gjelder levevilkårene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Saker til rådet kan sendes pr. post eller epost til sekretær.
 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2023 - 2027
Medlem: Telefonnr: Varamedlem:
Monica Trondhjem (leder) 48143393
Jørgen Damslora Randem (nestleder) 91324370 Christoffer Rustebakke
Torbjørn Briskodden (brukerrepr.) 90132399 Ragnhild Lian Eriksen
Line Solgun Sandli (folkevalgt) 41306032 Steinar Østgård
Bodil Øyhus Pihl (folkevalgt) 95992438 Manuela Rothe

 

Kontaktinfo

Mette Bergene
Sekretær
E-post
Mobil 90 47 96 24
Monica Trondhjem
Leder i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
E-post
Mobil 48 14 33 93

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn

Kartpunkt