Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - Klikk for stort bilde

 

Oppmerksomhet

 

Å kjøre bil krever full oppmerksomhet.

Visste du at:

 • Uoppmerksomhet er en faktor i én av tre bilulykker?
 • Hvis du kjører i 80 km/t og tar blikket av veien i 3 sekunder har du kjørt 66 meter?
 • Mobilen har en egen funksjon som heter «bilmodus»?

Hold fokus

Følg med på veien, hold fokus og stopp om du blir ufokusert, trøtt eller sliten.  

Visste du at:

 • Høy fart er en av de største faktorene for dødsulykker i trafikken
 • Lovlig fart er ikke det samme som forsvarlig fart. Fartsgrenseskiltet er et forbudskilt og betyr «forbudt å kjøre fortere enn»
 • Om du blir påkjørt som fotgjenger i 30 km/t har du 80 prosent sjanse for å overleve.  Men om du blir påkjørt som fotgjenger i 50 km/t er det 80 prosent sjanse for at du omkommer.
 • Hvis du kjører i 93 km/t istedenfor 80 km/t, dobles risikoen for at du kan dø hvis det skjer en ulykke.

Fakta fra Trygg Trafikk:

 • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015. Totalt 160 ulykker av 544. 
 • Tasting eller teksting på telefon er forbundet med ekstremt høy risiko. Anslagene på relativ risiko i forskningslitteraturen varier fra 22 til 164 ganger høyere ved tasting/teksting enn ved vanlig kjøring. (TØI, 2016)
 • Blikket bort fra vegen mer enn to sekunder fører til at du i 80 km/t beveger deg 44 meter i blinde.
 • Gjør deg ferdig med innstillinger og mobilbruk før turen, sett telefonen på lydløs og legg den vekk. Dersom du må benytte telefonen, kjør inn til siden og stans bilen før bruk.  

Fire former for uoppmerksomhet:

 • Visuell (se på noe annet enn veien/trafikken)
 • Fysisk /motorisk (ta hendene fra rattet)
 • Kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring)
 • Auditiv (lytte til noe /noen, slik at oppmerksomheten ikke er på kjøringen)

Merk at flere ulike former for uoppmerksomhet kan inngå i den samme aktiviteten. De fire formene er ikke gjensidig ekskluderende. (Statens vegvesen)

Vår klare oppfordring er å være tilstede når du beveger deg i trafikken og å være oppmerksom.  

Ikke la deg stresse i trafikken.

Visste du at:

 • Reglene knyttet til forbikjøring står omtalt i § 12 i trafikkreglene?
 • Ved å øke farten fra 80 km/t til 90 km/t sparer du kun 50 sekunder pr mil(10 km)?
 • Møteulykker står for den største andelen av dødsulykker i trafikken?
 • Føret kan variere mye på en veistrekning?
 • 1001-1002-1003 ikke alltid er nok? Hold avstand, på vanskelig føre bør avstanden økes.
 • Gamle uttrykk fortsatt fungerer? Det er bedre å komme 5 minutter for sent, enn ikke i det hele tatt.

 

Bakovervendt barnesete sikrer best til minst 4 år

Bakovervendt til minst 4 år

 

Visste du at:

 • De minste barna har en hodevekt tilsvarende 20 % av kroppsvekten? Kombinert med lite utviklet nakkemuskulatur betyr dette at barn bør sikres bakovervendt så lenge som mulig.
 • Når barnet sitter bakovervendt blir kroppen og hodet presset mot seteryggen ved en frontkollisjon. Kreftene blir derfor fordelt over en større flate slik og belastningen blir mindre for hode og nakke.

Effekt av ulike beskyttelsessytemer:

 • Bakovervendt barnesete 90-95 %
 • Forovervendt barnesete/bilpute 50-60 %
 • Bilbelte for barn under 10 år 20-30 %
 • Bilbelte for voksne 50-60 %

For å lese mer om temaet, se her:

Bakovervendt er best
Sikring av barn i bil

 

Pakk bilen smart! 

Pakk smart!

 • Planlegg pakkingen av bilen og legg tunge gjenstander nederst inntil seteryggen
 • Husk at alle gjenstander øker vesentlig i vekt ved en bråstopp. Har barna iPad, benytt godkjente iPad-holdere til bil, det er en billig forsikring.
 • En enkel huskeregel er:  Dersom du ikke vil ha gjenstanden i hodet fra 2. etasje bør den sikres.
 • Sett mobilen i bilmodus og fokuser på kjøringen

 

Bruk bilbelte, også i buss

 • Det er nå mange som igjen skal ta kollektivt til jobb og skole. Benytt gjerne sjansen til å få på plass gode vaner fra starten.
 • En person som veier 75 kg, vil i kun 50 km/t ha en kollisjonsenergi på 737 kg(!).

Det er liten tvil om at bilbelter redder liv, og antallet bilister som faktisk bruker beltet har, etter gjentatte kampanjer fra myndighetene, steget de siste årene. Listen nedenfor illustrerer hvorfor beltet er så viktig:                           

 • Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 10 meter.
 • Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 19 meter.
 • Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fritt fall på 32 meter.
 • Skadefrekvensen for personskader er opp til ti ganger høyere i tettstedene enn utenfor.

Ta vare på deg selv og de rundt deg, benytt alltid sikkerhetsbelte, også i buss.

Informasjon om bilbelte og sikring i bil og buss:

Bruk bilbelte - og bruk det riktig.
Det er viktig at alle som sitter i bilen bruker bilbelte - og bruker det riktig. Bilbelte er et enkelt og effektivt sikkerhetstiltak for deg og dem du reiser sammen med.

Generelt om bilbelte og sikring

 

Bruk sykkelhjelm!

 • Riktig bruk av en en god sykkelhjelm er det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv når du sykler. En god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å holde i god stand – og holder deg beskyttet mot den vanligste og mest alvorlige sykkelskaden.
 • Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist.
 • I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at de sjelden eller aldri bruker hjelm.  

Mer informasjon knyttet til sykkelhjelm kan dere finne HER

Ingen unnskyldning duger - hjelm er aldri feil i fart. (PDF, 650 kB)

Trafikksikkerhet på sykkel

Tre korte tips:

1. Kjenn trafikkreglene

Som syklist er det viktig å vite at du generelt er definert som «kjørende». Det betyr at du for det meste skal oppføre deg som en bil, inkludert å følge skilter og å holde fartsgrensen.

2. Beskytt hodet

De aller fleste alvorlige skader som rammer syklister er støt mot hodet. Dermed blir bruk av en god sykkelhjelm det viktigste du kan gjøre for å ta godt vare på deg selv i trafikken.

Her kan du lese om hvorfor en god hjelm skal være på plass når du sykler. Les også viktige råd om hvordan hjelmen skal sitte, og hvordan du finner den rette sykkelhjelmen.

3. Vær en klok syklist

Du kommer langt på to hjul om du har et klokt og bevisst forhold til det å sykle. Her kan du lese et utvalg kloke tips for deg som er glad i sykkelen.

 

Trafikksikker kommune plakater

TSK-Mai-Sykkelhjelm (PDF, 650 kB)

TSK-Avpasser du farten (946 kB)

TSK Desember - Hvem kjører deg hjem fra julebordet? (PDF, 6 MB)

TSK-September Bakovervendt sikrer best (PDF, 3 MB)

TSK-August Bilbelte (PDF, 360 kB)

TSK-Mai-sykkelhjelm (JPG, 161 kB)

TSK-Mars Stress ned og ta trygge valg (JPG, 206 kB)

TSK-Februar-Avpasser du farten (JPG, 946 kB)

TS_kommune_November_Bruk-bilbelte-1 (JPG, 245 kB)

TS_kommune_Oktober_Mørket-kommer (JPG, 290 kB)

TS_kommune_September2022_36 prosent av dødsulykkene skjer på jobb (JPG, 349 kB)

TS_kommune_Juni_Bilbelte-buss-2 (JPG, 441 kB)

TS_kommune_April_Sykkel-1 (JPG, 453 kB)

Trafikksikker kommune  Mars  Fokus1 (JPG, 332 kB)

Plakater_TS_kommune_Februar_Fartsgrense (PDF, 3 MB)

TS_kommune_Januar_Ikke-så-flink (JPG, 301 kB)

Trafikksikker kommune, Oktober - Mørket-kommer (PDF, 3 MB)

Trafikksikker kommune, plankat - Ta bilbeltesjekken! (JPG, 336 kB) 

Bruk bilbelte - Trygg Trafikk

Trafikksikker kommune, plakat - Hold fokus (JPG, 335 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Å kjøre bil krever fullt fokus (JPG, 332 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Kanskje ikke så flink som du tror? (JPG, 301 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bruk bilbelte alltid! (JPG, 245 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bruk bilbelte også i buss (JPG, 441 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Mye bagasje? (JPG, 541 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bakovervendt til minst 4 år (JPG, 320 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Å sykle i trafikken er vanskelig (JPG, 453 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Holder du deg innenfor fartsgrensene? (JPG, 569 kB)

 

Trafikksikkerhetsfoldere for skole og barnehage i kommunen:

SA-trafikksikkerhet-Bagn (PDF, 2 MB)

SA-trafikksikkerhet-Begnadalen (PDF, 2 MB)

SA-trafikksikkerhet-Hedalen (PDF, 2 MB)

Trafikksikker kommune hefte, Reinli barnehage (PDF, 3 MB)

Artikkelliste