Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - Klikk for stort bilde 

Trafikksikker kommune plakater

Trafikksikker kommune, plakat - Hold fokus (JPG, 335 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Å kjøre bil krever fullt fokus (JPG, 332 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Kanskje ikke så flink som du tror? (JPG, 301 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bruk bilbelte alltid! (JPG, 245 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bruk bilbelte også i buss (JPG, 441 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Mye bagasje? (JPG, 541 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Bakovervendt til minst 4 år (JPG, 320 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Å sykle i trafikken er vanskelig (JPG, 453 kB)

Trafikksikker kommune, plakat - Holder du deg innenfor fartsgrensene? (JPG, 569 kB)

 

Å kjøre bil krever fullt fokus

Noen korte fakta fra Trygg Trafikk:

  • Uoppmerksomhet var medvirkende årsak i tre av ti dødsulykker i perioden 2011-2015. Totalt 160 ulykker av 544. 
  • Tasting eller teksting på telefon er forbundet med ekstremt høy risiko. Anslagene på relativ risiko i forskningslitteraturen varier fra 22 til 164 ganger høyere ved tasting/teksting enn ved vanlig kjøring. (TØI, 2016)
  • Blikket bort fra vegen mer enn to sekunder fører til at du i 80 km/t beveger deg 44 meter i blinde.
  • Bøtesatsene for mobilbruk økte 01.01.2021 fra 1.700,- og to prikker til kr 5.000,- og tre prikker. 

    Gjør deg ferdig med innstillinger og mobilbruk før turen, sett telefonen på lydløs og legg den vekk. Dersom du må benytte telefonen, kjør inn til siden og stans bilen før bruk.  

Fire former for uoppmerksomhet:

  • Visuell (se på noe annet enn veien/trafikken)
  • Fysisk /motorisk (ta hendene fra rattet)
  • Kognitiv (ha tankene på noe annet enn kjøring)
  • Auditiv (lytte til noe /noen, slik at oppmerksomheten ikke er på kjøringen)

Merk at flere ulike former for uoppmerksomhet kan inngå i den samme aktiviteten. De fire formene er ikke gjensidig ekskluderende. (Statens vegvesen)

Vår klare oppfordring er å være tilstede når du beveger deg i trafikken og å være oppmerksom.