Vannmåleravlesing

Alle abonnenter i Sør-Aurdal kommune skal lese av vannmåleren sin en gang per år. Fristen er normalt i siste halvdel av desember.

Registrer målerstand via SMS

Fra 2021 tok vi i bruk vannmåleravlesing via SMS. Det sendes derfor ut SMS til alle abonnenter i første halvdel av desember. Det sendes ut en SMS per registrert vannmåler. Telefonnummer blir hentet fra våre system, Difi sitt kontaktregister eller fra 1881.

Slik gjør du det:

Svar på mottatt SMS ved å oppgi tallene i telleverket. Start avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Det er viktig at du kun taster inn tallene, ingen tekst skal med (med vennlig hilsen osv., dette fører til feil i systemet). Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter(m³).

Skulle du være uheldig å sende inn feil målerstand, kan du sende SMS på ny med korrekt målerstand. Også her er det viktig at SMS-en kun inneholder tall.

Registrer målerstand via internett

De som ikke mottar SMS eller velger å ikke svare på utsendt SMS, vil få avlesingskort tilsendt i posten som tidligere. Vi anmoder da flest mulig om å rapportere målerstand inn elektronisk på leseav.no

Slik gjør du det:

Inne på nettsiden leseav.no må du angi en 6-tegns registreringskode som finnes på avlesningskortet ditt for å knytte registreringen til rett måler. Registrer kun tallene i telleverket. Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter(m³).

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt avlesningskort mot nummeret på vannmåleren.

Om du ønsker å svare via SMS neste år, kan du legge inn mobilnummeret ditt når du rapporterer inn målerstanden. 

Rapportere målerstand med avlesingskort

Dersom du ikke ønsker å rapportere målerstand på web, kan du fylle ut svarslippen på mottatt avlesingskort som tidligere. Målerstanden skal da fylles ut, skjemaet signeres og sendes tilbake til kommunen. Her kan du også legge inn mobilnummer dersom du ønsker å levere målerstanden via SMS ved neste års avlesing.

Visste du at….

- ei kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter i løpet av ett år? Og at en WC kan lekke opptil flere hundre tusen liter vann i løpet av ett år?

Vannlekkasjer er dyrt og slike lekkasjer er du ansvarlig for. Gjør det derfor til en vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!