Privat vann og avløp

Dersom du har planer om å legge inn vann og avløp på en eiendom, skal det søkes om utslippstillatelse. Søknaden må utarbeides av fagkyndige. Du må derfor få et fagkyndig foretak (konsulent, rørlegger, entreprenør) til å finne ut hvilken løsning som passer for din eiendom. Foretaket kan selv svare på om de har kompetanse på denne typen arbeid. Søknaden må godkjennes av kommunen og du må ha en skriftlig tillatelse før arbeidet settes i gang.

Arbeider på eksisterende avløpsanlegg eller etablering av nytt utslipp er søknadspliktig etter plan- og byglingsloven og forurensningsforskriften. Kommunen behandler utslippssøknaden etter begge lovverkene parallelt. I vedtaket vil det være vilkår som må oppfylles for at utslippstillatelsen skal være gyldig.

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn seks uker.

OBS! Det vil per nå ikke tillates tett tank i Sør-Aurdal kommune da det ikke lenger er kapasitet til å ta i mot slam fra tette tanker ved renseanleggene i regionen.

Kontaktinfo

Kristoffer Solheim
Rådgiver utslipp og vannområde
E-post
Telefon 90 28 69 71

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
 

Kartpunkt