Privat vann og avløp

Dersom du har planer om å legge inn vann og avløp på en eiendom, skal det søkes om utslippstillatelse. Vi anbefaler at du tar kontakt med et rørleggerfirma, som kan hjelpe deg i prosessen. 

Utslipp av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen. Søknad i samsvar med standardkravene i kapittel 12 behandles innen seks uker, mens søknad om unntak fra standardkravene i kapittel 12 behandles uten ubegrunnet opphold, men behandlingen kan ta mer enn 6 uker.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 93 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.

Kontaktinfo

Ekspedisjon Plan, næring og utbygging
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn
 

Kartpunkt