Endringer i fakturering kommunale gebyrer

Fra og med januar 2022 vil kunder som er koblet på kommunens vann og avløpsnett, bli fakturert kommunale gebyr 12 ganger i året, istedenfor to ganger. Første fakturering skjer i januar 2022. Vi har nå oppdatert informasjonen om hvordan utgiftene vil fordele seg utover på disse 12 terminene.

  • Renovasjon og tilsyn/feiing vil bli delt på 12 terminer.
  • Vann og avløp vil bli fordelt på 12 terminer. NB. Fakturaen for januar vil innholde abonnemetsgebyr, men ikke akonto gebyr, da vannmåleroppgjøret først er klart i februar. For februar vil akonto faktureres for to måneder, både januar og februar.
  • Eiendomsskatten vil bli fordelt på 12 terminer. NB. Fakturaen for januar vil ikke inneholde eiendomsskatt, da nye takster og skattelister først blir vedtatt i februar. Fakturaen for februar vil dermed inneholde eiendomsskatt for både januar og februar.

Hvis du ikke ønsker å få faktura 12 ganger per år, kan du velge å få faktura på 2 terminer, (februar og september) per år. Da må du sende inn søknadsskjema

Hvis du ikke er tilkoblet kommunens vann og avløpsnett, men blir fakturert for renovasjon og feiieng kan du få endret terminer under forutsetning av at terminbeløpet ikke er under 500 kr og at du oppretter en eFakturaavtale med kommunen. Klikk her for mer informasjon.