Ferdigvegskart Fv. 243 i Hedalen

Statens vegvesen på vegne av Innlandet fylkeskommune har rekvirert matrikkelføring av eiendomsgrenser langs fylkesveg 243 fra kommunegrensa mot Ringerike og opp til Hedalen stavkirke. Det er eiendomsgrenser fra ferdigvegskart fra 1976 som nå skal registreres digitalt inn i matrikkelen.

Ferdigvegskartene ble utarbeidet i forbindelse med vegutbedring på 70 tallet. Den gangen var det kamjern med gule plastkuler som ble slått ned i grensa langs vegen som ble målt inn og lagt inn i ferdigvegskartet.

Brev er sendt til alle som har felles eiendomsgrense med fylkesvegen. Om det skulle være noen som mener de har felles eiendomsgrense med fylkevegen, og ikke har fått tilsendt brev så bes det om at disse kontakter kommunen.

 

Ferdigvegskart fra 1976:
Filnavn Område Status matrikkelføring
Fv243_Ferdigvegskart-01 (TIF, 167 kB) Gnr. 103 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-02 (TIF, 201 kB) Gnr. 103 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-03 (TIF, 168 kB) Gnr. 103 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-04 (TIF, 176 kB) Gnr. 103 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-05 (TIF, 167 kB) Gnr. 102 – 103 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-06 (TIF, 161 kB) Gnr. 101 – 102 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-07 (TIF, 159 kB) Gnr. 100 – 101 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-08 (TIF, 190 kB) Gnr. 99 – 100 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-09 (TIF, 176 kB) Gnr. 98 – 99 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-10 (TIF, 165 kB) Gnr. 98 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-11 (TIF, 163 kB) Gnr. 96 – 98 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-12 (TIF, 171 kB) Gnr. 95 – 96 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-13 (TIF, 180 kB) Gnr. 95 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-14 (TIF, 159 kB) Gnr. 93 – 95 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-15 (TIF, 176 kB) Gnr. 90 – 93 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-16 (TIF, 146 kB) Gnr. 90 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-17 (TIF, 202 kB) Gnr. 89 – 90 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-18 (TIF, 176 kB) Gnr. 87 – 89 Nei
Fv243_Ferdigvegskart-19 (TIF, 321 kB) Gnr. 86 – 87 Nei