Endring av eiendom

Kommunen har etter lovverket ansvar for å godkjenne og gjennomføre deling, merking og registrering av grunneiendommer. Kommunen er lokal matrikkelstyresmakt, og har ansvaret for å utføre oppmålingsforretninger og føre matrikkelen i kommunen.

Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) skal sikre tilgang til viktige eiendomsopplysninger, ved at det blir ført et ensartet og pålitelig register (matrikkelen) over alle faste eiendommer i landet, og at grenser og eiendomsforhold blir kartlagt.

 

Kontaktinfo

Bjørn Gustavsen
Autorisert eiendomslandmåler
E-post
Telefon 90 62 52 95

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt