Påkjørsel av vilt

1. Ring politiet 02800 og meld fra om hendelsen. Politiet vil gi beskjed videre til kommunens ettersøksjegere.

2. Om dyret ligger i vegbanen bør det settes ut varseltrekant.

3. Dersom dyret løper fra stedet, skal stedet, og om mulig fluktruten merkes med, refleksband, plastpose eller annet tilgjengelig materiale. Dette vil lette mulighetene for sporhund å finne skadet vilt.

Sør-Aurdal kommune har egen ettersøksgruppe som vil rykke ut etter vurdering fra politiet og kommunen.

Gode råd fra NAF hvordan du unngår å kjøre på vilt