Motorferdsel i utmark og vassdrag

Har du behov for motorisert ferdsel i utmark og vassdrag må du i de fleste tilfeller søke kommunen skriftlig om tillatelse.

Formålet med motorferdselloven er at skog og fjell (utmark) skal være fri for støy og forstyrrelser fra motorisert ferdsel, i tillegg til å beskytte naturen mot skader.

Motorferdsel

Kontaktinfo

Ekspedisjon Plan, næring og utbygging
Telefon 61 34 85 33

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt