Næringsutvikling

Går du eller bedriften din med planer om å etablere dere i Sør-Aurdal, eller utvide virksomheten dere har i kommunen?  

Sør-Aurdal kommune hjelper og gir råd til etablerere og bedrifter. Vi har næringsfond, og jobber aktivt for å legge vilkårene til rette for lokalt næringsliv.

Vi anbefaler alle etablerere å gå på etableringskurs. Sør-Aurdal kommune samarbeider med Valdres Næringshage og Innovasjon Norge.

Kontaktinfo

Stig Solbrekken
Rådgiver
E-post
Telefon 90 21 33 09
Mobil 47 39 12 95

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt