Næringsutvikling

Går du eller bedriften din med planer om å etablere dere i Sør-Aurdal, eller utvide virksomheten dere har i kommunen?  

Sør-Aurdal kommune hjelper og gir råd til etablerere og bedrifter. Vi har næringsfond, og jobber aktivt for å legge vilkårene til rette for lokalt næringsliv.

Vi anbefaler alle etablerere å gå på etableringskurs. Sør-Aurdal kommune samarbeider med Valdres Næringshage og Innovasjon Norge.

Kommunale næringsfond

Kontaktinfo

Stig Solbrekken
Rådgiver
E-post
Telefon 61 34 85 28
Mobil 473 91 295

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 08.00 - 15.30 (15/5 - 15/9)
kl. 08.00 - 16.00 (16/9 - 14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt