UKM - Ung Kultur Møtes

UKM (Ungdommens Kulturmønstring - Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom i alderen 13-20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk.

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985.

UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen.

Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

UKM Valdres arrangerer Filmverksted i samarbeid med Kodeklubben Valdres.

Filminteresserte ungdommer er velkomne til verksted fire kvelder før UKM.

Oppstart blir på Valdres videregående skole tirsdag 14. januar kl. 18-21.

Klikk her for mer informasjon. (PDF, 2 MB)

Torsdag 6. februar blir det samling for alle som har meldt seg på, eller vurderer å melde seg på, som arrangører eller til mediegruppa på UKM. Vi møtes på Briskeby ungdomshus på Fagernes, og har pizzaen klar kl. 15.30. Det er åpent på ungdomshuset fra kl. 14, så det er helt i orden å komme tidligere også. I 16-tida begynner vi å snakke sammen om hvordan vi skal arrangere og markedsføre UKM Valdres 2020, og hører hva ungdommene har lyst til å bidra med.

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 27

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 8.00 - 15.30 (15/5-15/9)

kl. 8.00 - 16.00 (16/9-14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt