UKM - Ung Kultur Møtes

UKM (PDF, 3 MB)UKM (Ungdommens Kulturmønstring - Ung Kultur Møtes) er et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom i alderen 13-20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk.

UKM Valdres arrangeres lørdag 5. februar 2022 kl. 17.00 i Kulturhuset på Fagernes.

Påmeldingsfrist for deltakere: 30. januar 2022 

Folder UKM Valdres 2022 

Les om UKM på ukm.no.

Direkte link for påmelding til UKM Valdres: https://ukm.no/2022-etnedal-nord-aurdal-sor-aurdal-vang-vestreslidre-oystreslidre-ukmvaldres2022/  

Helga 22. -24. april 2022 møtes ungdommer fra hele Oppland til UKM fylkesmønstring på Raufoss.

I Valdres har alle seks kommunene gått sammen om å arrangere en stor felles regional mønstring for Valdres i kulturhuset på Fagernes.

UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale/regionale mønstringen. Noen ungdommer går videre fra en regionale mønstringen til UKM fylkesmønstringen. Hvert fylke sender i neste omgang deltakere til den nasjonale UKM-festivalen. De som går videre får stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985.

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 27

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt