Ledsagerbevis

Formålet med ledsagerbeviset er å gi funksjonshemmede med behov for bistand, samme muligheter som den øvrige befolkning til å delta i ulike aktiviteter, uten å måtte betale dobbelt pris/inngangsbillett.
Ledsagerbevis er en dokumentasjon på behov for slik bistand.

Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder ledsagerbevis etter søknad. 

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader om ledsagerbevis.

Oppland fylkeskommune opplyser at i Oppland gis ledsagere gratis adgang til ulike kulturarrangementer og offentlig transport hvor fylkeskommunen er takstmyndighet. Fylkeskommunen setter som krav at ledsagerbevis skal aksepteres ved kulturarrangementer hvor det gis fylkeskommunal støtte.  For bygg og anlegg som mottar fylkeskommunal støtte settes også de samme krav.

I hvilke grad ledsagerbeviset gjelder der fylkeskommunen ikke har myndighet, må tas opp med den enkelte. Det kan f.eks. være reise med tog og fly.

Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er takstmyndighet. 

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt