Lag og foreninger

Ressurskartet Valdres er en helhetlig oversikt over alle lag og foreninger, aktiviteter, fritidstilbud, kurs, undervisning og møteplasser i kommunene i Valdres.

Alle lag og foreninger i Sør-Aurdal kommune oppfordres til å benytte, og å holde Ressurskartet oppdatert.