Kulturprisen

Kulturprisvinner 2015 Anne Øyhus, sammen med rådgiver oppvekst og kultur Gunvor Elene Thorsrud og ordfører Kåre Helland | Fotograf: Arne G. Perlestenbakken Kulturprisvinner Odd Gunnar Kolsrud sammen med ungdommene i laget som stod æresvakt under utdelingen | Fotograf: Gunvor Elene Thorsrud Fotograf: RL  -
Gudbjørg F. Stensrud - kulturprisen 2009-2 - Gudbrand O. Waagaard. Kulturprisvinner 2007. Foto: Rune Stenslette. | Fotograf: Rune Stenslette

 

Sør-Aurdal kommune har siden 1978 delt ut kulturprisen til enkeltpersoner eller lag og foreninger som har gjort en særskilt innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal.

Utdeling av kulturprisen gjøres på kommunens årlige kulturkveld. Lokale lag og foreninger står som arrangør av kulturkvelden, og kommunen har ansvar for prisutdelingen.

Formål

For å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet, opprettet Sør-Aurdal kommune en ordning med årlig utdeling av kulturpris.

Kulturprisen

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 85 27

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 8.00 - 15.30 (15/5-15/9)

kl. 8.00 - 16.00 (16/9-14/5)

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt