Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Den kulturelle spaserstokken er et nasjonalt satsingsområde med eldre som målgruppe, etter modell av Den kulturelle skolesekken.

Målet for Den kulturelle spaserstokken er i følge Kulturdepartementet å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren om kunst- og kulturopplevelser for eldre, med profesjonelle utøvere innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk som er lett tilgjengelige for de eldre.

I Sør-Aurdal er eldrerådet og frivilligsentralen med i planlegging og gjennomføring av programmet.

Den kulturelle spaserstokken (DKSS) blir finansiert av statlige midler og spillemidler. Disse blir fordelt av fylkeskommunen, og kommunene kan sette av egne midler.

Midlene skal i hovedsak brukes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturelle skolesekken, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjoner, kunstnere og andre kulturaktører på lokalt /regionalt nivå.

Kontaktinfo

Gunvor Elene Thorsrud
Rådgiver Oppvekst og kultur
E-post
Telefon 40 10 34 50

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 9.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

1. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt