Kommunepsykolog

Kommunepsykolog Mikkel Glimsdal - Klikk for stort bildeSør Aurdal og Etnedal har gått sammen om å ansette kommunepsykolog. Psykologen vil ha sitt arbeidssted både i Sør Aurdal og Etnedal kommune, og har kontor og organisasjonstilknytning med øvrige tjenester innen fagfeltet.

I Sør-Aurdal er tjenesten organisert under enheten Helse og omsorg, og samarbeider tett med bl.a.  psykisk helsearbeid, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Det er også samarbeid med andre tjenester, slik som skole og barnehage.

Han vil ha tilstedeværelse i Sør-Aurdal på mandager, onsdager og fredager kl 08-16, de øvrige ukedagene i Etnedal kommune.

I et forebyggende perspektiv vil en kommunepsykolog være en svært viktig fagperson. Kommunepsykologen skal bidra til styrking av fagmiljøet, og til en ytterligere kompetanseheving gjennom veiledning, rådgivning, diagnostikk, osv. Arbeidsområdet skal ha et sterkt forebyggende fokus, og et fokus på unge voksne. Dette skal være et lavterskeltilbud, som skal ta problemer på et tidligst mulig tidspunkt og på den måten hindre at ting utvikler seg til alvorligere lidelser.

Kommunepsykologen vil kunne bli et godt bindeledd mellom BUP/ psykisk helsevern, og de kommunale tjenestene. Tjenesten er gratis og tildeles etter en tverrfaglig vurdering.

Kontaktinfo

Mikkel Glimsdal
Kommunepsykolog
E-post
Telefon 90 70 40 25

Åpningstider

Er å treffe i Sør-Aurdal:

Mandag, onsdag og fredag 

kl 08.00 - 16.00