Innsatsteam for barn og unge

Noen barn og unge har det ikke alltid så lett. Familier kan av og til oppleve utfordringer i hverdagen. Kanskje trenger dere litt ekstra oppfølging eller hjelp. Da kan det være fint å ha en prat om utfordringene og bekymringene. Innsatsteamet er et lavterskeltilbud som kan bidra i slike tilfeller. Innsatsteamet har møte fjerde mandag i hver måned. 

Målet med innsatsteamet er å sikre tidlig og riktig tiltak for barn, unge og deres familier. Målgruppa er familier som venter barn og/eller har barn og ungdom i alderen 0-18 år.

Innsatsteamet er et tverrfaglig sammensatt team med faste deltakere fra ulike fagområder, med ulik kunnskap og erfaring.

Innsatsteamet består av representant fra:

 • Kommunepsykolog
 • Helsestasjon/skolehelsetjeneste
 • Kommuneoverlege
 • Psykisk helsetjeneste
 • Vernepleier i skole og barnehage
 • Barnehage
 • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
 • Barneverntjenesten
 • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
 • Ved behov kalles andre samarbeidsinstanser inn.

Kommunepsykolog Mikkel Glimsdal er koordinator for Innsatsteamet.

Foreldre og barnet (over 16 år) kan selv søke teamet om hjelp. Barnehage, skole, lege og andre samarbeidsinstanser kan også bistå med å søke. For å søke må man fylle ut et søknadskjema og et samtykkeskjema.  

Saksgang: 

 • Søknad blir presentert i Innsatsteam
 • Forslag på tiltak drøftes
 • Koordinator i saken og hvilke samarbeidende instanser som skal involveres blir bestemt
 • Koordinator i saken tar så kontakt med familien for videre oppfølging.

Søknader og samtykkeskjema sendes til:

Sør-Aurdal kommune
v/Kommunepsykolog Mikkel Glimsdal
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Er det noe du lurer på er det bare å ta kontakt med Mikkel Glimsdal på e-post eller telefon

Kontaktinfo

Mikkel Glimsdal
Kommunepsykolog
E-post
Telefon 90 70 40 25

Åpningstider

Er å treffe i Sør-Aurdal:

Mandag, onsdag og fredag 

kl 08.00 - 16.00

 

Adresse

Besøks- og postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tingvollbakkin 15

2930 Bagn