Omsorgsbolig

Personer som ut fra funksjonsnivå har behov for tilrettelagt bolig.

Omsorgsboligen skal bidra til å tilrettelegge for mestring av dagliglivets gjøremål og til at personen opprettholder sitt funksjonsnivå lengst mulig.

Omsorgsboligene i Sør-Aurdal kommune er lokalisert i Hedalen, Begnadalen, Bagn og Reinli.

Det betales husleie jf. husleiekontrakt. Husleien reguleres årlig i kommunestyrets budsjettvedtak. Avtalegiro kan benyttes.

Det er mulig å søke om bostøtte fra Husbanken.

Tjenesten er ikke lovpålagt.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

Kartpunkt