Kreftsykepleie og alvorlige sykdommer

Formål: 
Skal være en ressursperson for pasient og familien hvor de har mulighet for å henvende seg med problemstillinger av ulike slag knyttet til sykdom.

Kontaktinfo

Aud-Torhild Bergene
Kreftkontakt
E-post
Telefon 95 87 15 31

Kartpunkt