Transporttjeneste for forflytningshemmede

TT-ordningen (Transporttjeneste for forflytningshemmede) er fra 1.1.2020 administrert av fylkeskommunen. En fylkeskommunal TT-nemd har ansvaret for å behandle søknadene og Sør-Aurdal kommune har ikke lenger noe med ordningen å gjøre. Alle som har innvilget TT ordning per 1.1.2020 eller har søkt om TT ordning før, vil få tilsendt informasjon fra Innlandet Fylkeskommune. Informasjon om den nye TT-ordningen blir lagt ut på Innlandet fylkeskommunens nettsider etter nyttår.

Ved eventuelle spørsmål kan Seksjon Kollektivtransport – Kundesenteret kontakt på telefon 02040 eller epost til hgh@hedmark-trafikk.no

Kontaktinfo

Konsulent Helse og Omsorg
Telefon 90 72 93 38
Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn