Praktisk bistand og opplæring

Tjenesten ytes til personer som på grunn av livsfaseendringer eller nedsatt funksjonsevne trenger tilrettelegging for å mestre daglige gjøremål.

Tjenesten er gratis.

Tjenesten er hjemlet i Lov om komunale helse- og omsorgstjenester m.m.§3-1 og §3-2 nr.6 bokstav b.

Alle ansatte har taushetsplikt etter Forvaltningslovens § 13 og Helse- og omsorgstjenesteloven §12-1.

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 61 34 85 66
Siv Anett Lundstein
Avdelingsleder
E-post
Telefon 99 41 48 10

Avdelingsleder for Tingvolltoppen arbeidstilbud, Synneisbakkin, støttekontakt og avlastning.

Stine Steinsæter
Avdelingsleder
E-post
Telefon 94 78 61 00

Avdelingsleder for Lund, Lykkja, Hellerud og BPA.

Åpningstider

Mandag - fredag

kl. 09.00 - 15.00 

 

Har du behov for å treffe en saksbehandler, ring og avtal et møte.

Adresse

Besøksadresse:

Tingvollbakkin 15
2930 Bagn

3. etg


Postadresse:

Sør-Aurdal kommune
Tildelingskontoret
Tingvollbakkin 15
2930 Bagn